Bơ booth trái vụ

Bơ booth trái vụ.
Hỗ trợ tận tình bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ booth đạt năng suất cao.

Xem thêm thông tin về giống bơ booth tại đây.

bơ booth trái vụ

Leave a Reply